0932.509.960


0979.174.292
 
Duramantan enables tag heuer replica sale colours to become utilized, however just one colour for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative personalization as well as enables a lot more hublot replica masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a rolex replica sale to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific geomerolex replica saletric or even form limitations, and also the customer may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish colours that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry replica watches sale gentle steel and never because long lasting because metal.

Đăng Ký Lưu Hành Bao Bì Đựng Thực Phẩm

21/05/2014
Đăng Ký Lưu Hành Bao Bì Đựng Thực Phẩm
Thực phẩm an toàn cần thiết phải có bao bì sạch. Đây là những tiêu chuẩn chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát vệ sinh và sự an của sản phẩm trong ngành công nghiệp sản xuất bao bì. Các nhà sản xuất bao bì thực phẩm là mắc xích quan trọng trong chuỗi sản xuất thực phẩm và có ảnh hưởng đáng kể đến vấn đề an toàn thực phẩm.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM:

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;
-  Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ;
- Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế

II. Thành phần hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì gồm:

-  Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh;
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận Y tế (Certificate of Health) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ;
- Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) - Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm
- Mẫu sản phẩm 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước).

III. THỜI GIAN CÔNG BỐ

-          Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.
-          Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.
 
Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề trên hay các thủ tục cần thiết để công bố một sản phẩm thì đừng chần chừ hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hưởng những dịch vụ nhanh nhất và tiện lợi nhất. Hotline: 0932.509.960 | 0979.174.292