0932.509.960


0979.174.292
 
Duramantan enables tag heuer replica sale colours to become utilized, however just one colour for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative personalization as well as enables a lot more hublot replica masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a rolex replica sale to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific geomerolex replica saletric or even form limitations, and also the customer may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish colours that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry replica watches sale gentle steel and never because long lasting because metal.

Giấy Chứng Nhận Lưu Hành Sản Phẩm( CFS)

13/05/2014
Giấy Chứng Nhận Lưu Hành Sản Phẩm( CFS)
Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm (Certificate of Free Sale – CFS) là gì? là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. CFS bao gồm cả các giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của CFS và các loại giấy chứng nhận có nội dung tương tự.
  Tại sao phải cần giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm? CFS được xem là một công cụ để nước nhập khẩu sản phẩm có thể kiểm tra mức độ chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào nước họ, cũng như gia tăng độ tin cậy. Vì khi một sản phẩm có CFS thì tức là sản phẩm đó đã thông qua những phương pháp đánh giá kiểm tra của cơ quan chuyên môn tại nước xuất khẩu. Và sản phẩm đó đã được cho phép sản xuất buôn bán và tiêu dùng tại nước sở tại. Ngược lại đối với doanh nghiệp xuất khẩu khi đã xin được giấy chứng nhận CFS họ sẽ dễ dàng hơn trong việc lưu hành sản phẩm của mình tại nước bạn.

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.
- Căn cứ Luật an toàn thực phẩm 2010.
- Quyết định 10/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

II. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân, nhà sản xuất sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

III. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp CFS;
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin giấy phép;
3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá: 

IV. Quá trình theo dõi hồ sơ:

-         Thời gian hoàn tất hồ sơ đăng ký giấy phép lưu hành tự do là 15 ngày làm việc
-         Thời hạn có hiệu lực của giấy phép lưu hành tự do là 2 năm

V. Chi phí đăng ký:

-         Phí đăng ký giấy phép: 5.500.000 VNĐ
-         Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

 Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề trên hay các thủ tục cần thiết để đăng ký giấy phép lưu hành tự do một sản phẩm thì đừng chần chừ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để hưởng những dịch vụ nhanh nhất và tiện lợi nhất. Hotline: 0932.509.960 | 0979.174.292