0932.509.960


0979.174.292
 
Duramantan enables tag heuer replica sale colours to become utilized, however just one colour for each every whole area. Colormantan is perfect for the greater innovative personalization as well as enables a lot more hublot replica masterpieces. As the instance pictures associated with Rolex wrist watches using the Colormantan remedy has a rolex replica sale to display squared regions of colour, the truth is, there isn't any specific geomerolex replica saletric or even form limitations, and also the customer may choose pretty much exactly what they need, in the event that all of us realize Rau-Tech properly. Why We therefore fired up through this particular. Nicely, for that greatest rolex replica films happen to be limited by just a couple darkish colours that are mainly dark as well as grey. Should you desired the steel view covered along with an additional colour, it might frequently have to be anodized light weight aluminum, the industry replica watches sale gentle steel and never because long lasting because metal.

Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Sản Phẩm

23/05/2014
Đăng Ký Mã Số Mã Vạch Sản Phẩm
Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.
      Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “thẻ căn cước” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hoá khác nhau.

Mã số của hàng hoá có các tính chất sau:

- Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hoá. 
- Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hoá, không liên quan đến đặc điểm của hàng hoá. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hoá, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hoá.

THÔNG TIN VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH: 

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8) 
trong dãy số chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có ý nghĩa như sau:
Nhóm 1: Từ trái sang phải, ba chữ số đầu là mã số  về quốc gia (vùng lãnh thổ)
Nhóm 2: Tiếp theo gồm bốn chữ số là mã số  về doanh nghiệp.
Nhóm 3: Tiếp theo gồm năm chữ số là mã số  về hàng hóa.
Nhóm 4: Số cuối cùng (bên phải) là số về kiểm tra

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM: 

1. Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng) 
2. Danh sách sản phẩm 

THỜI GIAN CẤP MÃ SỐ - MÃ VẠCH: 

1. 02 ngày cấp Mã số tạm thời 
2. 45 - 60 ngày sau cấp Mã số chính thức 

CHI PHÍ CẤP MÃ SỐ - MÃ VẠCH:

1) Đăng ký loại mã 10 Số cho dưới 100 chủng loại sản phẩm: 3.000.000 VNĐ
2) Đăng ký loại mã 09 Số cho dưới 1000 chủng loại sản phẩm:3.500.000VNĐ
3) Đăng ký loại mã 08 Số cho dưới 10.000 chủng loại sản phẩm: 4.000.000 VNĐ

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề trên hay các thủ tục cần thiết để đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm thì đừng chần chừ hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hưởng những dịch vụ nhanh nhất và tiện lợi nhất. Hotline: 0932.509.960 | 0979.174.292

Bài viết trước